تاریخ : 24/2/88

نام برنامه : قله 3750 متری گل زرد

هدف برنامه : کوهپیمایی و کوهنوردی

نوع برنامه :برف و یخ

سرپرست : آقای عظیم امجدی

مربی : آقای بهرام صالح نیا

اسامی کوهنوردان :

عباس قبادی ،اسفندیار نعمت زاده ، نوروز رضایی ، حسین محمدی ، مهدی رحیمی ، ابراهیم سمندری ، بهزادخان محمدی (پزشک تیم)، دکتر مام بیکی ، مهدی قدیمی ، ابوالفضل همتی و علی براری (سرپرست) از اعضای تیم کوهنوردی واحد رودهن در فتح قله گل زرد بودند.

تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن متشکل از دانشجویان ، کارمندان و استادان این واحد دانشگاهی می باشدکه توانست: قله 3800 متری گل زرد واقع در منطقه بلور را فتح کند.

صالح نیا رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اظهار داشت : با توجه به کسب مجوز از سازمان مرکزی تیم کوهنوردی واحد رودهن در نظر دارد تا در تابستان سال جاری به قله علم کوه و دماوند صعود نماید.
وی افزود : به دنبال همین برنامه های مدون و در جهت آمادگی تیم تربیت بدنی ، این واحد درنظر دارد تا با کسب مجوز از سازمان مرکزی صعود های برون مرزی ،جهت به اهتراز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 خرداد 1388    | توسط: گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن    | طبقه بندی: صعود به گل زرد، کوهپیمایی، برف و یخ،     |
نظرات()